Corona

Corona-Protocol BC Alkmaar

Het Protocol wordt op de website geplaatst en per e-mail verspreid onder de leden.
Tijdens de speelavonden en bijeenkomsten van BC-Alkmaar hanteren we gedurende de periode waarin COVID-19 (Corona) restricties gelden het volgende protocol.

Algemeen:
– Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
– Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
– Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar);
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
– Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
– Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie;
– Vermijd het aanraken van je gezicht;
– Schud geen handen voor of na het spelen;

Spelen:
– Tijdens het spelen is het toegestaan om dichter bij elkaar te komen, dubbelspel is dus mogelijk;
– Na afloop van het spel en tijdens het wachten is het verplicht om de 1,5 meter afstand te hanteren langs de zijlijn en op de tribune;
– Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie;
– De sportruimtes en kleedruimtes zijn alleen toegankelijk voor de sporters en begeleiders.

Routing:
– Bij het verplaatsen door het gebouw houdt men 1,5 meter afstand;
– Volg de aanwijzingen en routes zoals deze zijn aangegeven door het sportbedrijf;
– Alleen sporters en begeleiders hebben toegang tot de sportruimte;
– Het is niet toegestaan om in het complex te wachten;
– Sporters zijn maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.

Hygiëne protocol:
– BCA neemt ontsmettingsmiddel mee en plaatst dit bij de ingang van de sporthal. De sporter is verplicht zijn handen te desinfecteren;
– De leden zijn verantwoordelijk voor het desinfecteren van de eigen sportattributen.

Handhaving/ Toezicht:
– BCA heeft een corona verantwoordelijke. Deze is herkenbaar aanwezig;
– De leden zijn medeverantwoordelijk voor naleving van en aanspreken op de regels;
– Bij binnenkomst vul je de intekenlijst in waarbij je naam, e-mail en telefoonnummer opgeeft. Op die wijze is achteraf te reconstrueren wie aanwezig is geweest;
– Indien je ziekteverschijnselen ontwikkelt stel je onverwijld de Corona coördinator van BC Alkmaar in kennis (contactgegevens tijdens de speelavond).

Datum: 13 juli 2020