Corona

 

Corona-Protocol BC Alkmaar

Het Protocol wordt op de website geplaatst en per e-mail verspreid onder de leden.
Tijdens de speelavonden en bijeenkomsten van BC-Alkmaar hanteren we gedurende de periode waarin COVID-19 (Corona) restricties gelden het volgende protocol.

Wijzigingen in het protocol naar aanleiding van de Corona-maatregelen van 13 oktober 20 zijn in het rood weergegeven.

Naar aanleiding van de Noodverordening van de Veiligheidsregio is het aantal spelers per speelavond bepaald, weergegeven in het paars.

Algemeen:
– Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
– Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
– Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar);
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
– Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
– Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Je kunt niet douchen op de sportlocatie;
– Vermijd het aanraken van je gezicht;
– Schud geen handen voor of na het spelen;

Spelen:
– Tijdens het spelen is het NIET toegestaan om tijdens het spel dichter bij elkaar te komen dan 1,5 meter, dubbelspel is dus NIET mogelijk;

– Er mag dus alleen enkel gespeeld worden.

Zie hiervoor de site van de badmintonbond (link).

Bij gebruik van de sportzaal is het niet de bedoeling dat men langs te sportvelden zit te wachten. Daarom is het aantal spelers per avond beperkt tot 2 spelers per speelveld in de zaal. Dat betekent:

– Voor de speelavond op dinsdag in De Meent geldt een maximum van 18 badmintonners.

– Voor de speelavond op donderdag in Hoornse Vaart geldt een maximum van 24 badmintonners.

De aanmelding geschiedt vooraf via de website. Spelen is alleen mogelijk na bevestigde aanmelding.

 

– Het is verplicht om gedurende de hele spelavond  de 1,5 meter afstand te hanteren zowel langs de zijlijn en op de tribune als op het veld;
– Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie;
De douche- en kleedruimtes zijn NIET toegankelijk.

-De sportzaal is alleen toegankelijk voor sporters.

Routing:
– Bij het verplaatsen door het gebouw houdt men 1,5 meter afstand;
– Volg de aanwijzingen en routes zoals deze zijn aangegeven door het sportbedrijf;
– Alleen sporters en begeleiders hebben toegang tot de sportruimte;
– Het is niet toegestaan om in het complex te wachten;
– Sporters zijn maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.

Hygiëne protocol:
– BCA neemt ontsmettingsmiddel mee en plaatst dit bij de ingang van de sporthal. De sporter is verplicht zijn handen te desinfecteren;
– De leden zijn verantwoordelijk voor het desinfecteren van de eigen sportattributen.

Handhaving/ Toezicht:
– BCA heeft een corona verantwoordelijke. Deze is herkenbaar aanwezig;
– De leden zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van en elkaar aanspreken op de regels;
– Indien je ziekteverschijnselen ontwikkelt stel je onverwijld de Corona coördinator van BC Alkmaar in kennis (contactgegevens tijdens de speelavond).

Datum: 22 oktober 2020

Het bestuur